17 oktober 2017:

Deze zeventiende oktober, op de Werelddag van verzet tegen armoede, gaan we de straat op. Doorheen Brussel. Om wat verborgen is zichtbaar te maken. Om een beetje recht te doen aan zij die, zonder papieren, zonder een dak boven hun hoofd, zonder werk, geleidelijk van de maatschappelijke radar verdwijnen. En om de schijnwerpers te richten op de werkneemsters en werknemers van de sector die je zelden of nooit hoort wanneer er sprake is van hun werk en van hun werkomstandigheden.

Waarom deze mars?

Op 17 oktober gaan we de straat op. Doorheen Brussel. Om wat verborgen is zichtbaar te maken.

Wat verborgen is zichtbaar maken, dat is in eerste instantie een beetje recht doen aan zij die, zonder papieren, zonder een dak boven hun hoofd, zonder werk, geleidelijk van de maatschappelijke radar verdwijnen. Maar wat verborgen is zichtbaar maken, dat is ook de schijnwerpers richten op de werkneemster en werknemers van de sector die je zelden of nooit hoort wanneer er sprake is van hun werk en van hun werkomstandigheden. Het is belangrijk om beide te doen, beide te tonen. Zodat duidelijk wordt dat de dingen, net als de mensen, met elkaar verbonden zijn. Wij gaan de straat op om dát te tonen.

Een mars, dat is geen wandeling. Een mars, dat is geen spektakelstuk dat de miserie of zij die daar elke dag in leven opvoert. Neen, een mars, dat is situaties die de stad wil verbergen of niet wil zien terug de straat op brengen. Huisvesting, thuisloosheid, gevangenschap, prostitutie, mensen zonder papieren, armoedebeleid, kraakpanden, bedelaars, migranten, controles, gemeenschapsdiensten… al die kwesties en al die situaties zullen tijdens die dag aan bod komen en geproblematiseerd worden.

Een mars, dat is een kwestie die zich verplaatst. Een mars, dat is een situatie waar beweging in zit. Een mars, dat zijn verenigde krachten.

Terwijl het Forum Bruxelles contre les Inégalités met « Hors circuit » in Area42 in Schaarbeek nieuwe open dagen organiseert waarop van gedachten wordt gewisseld en gedebatteerd over het thema van de non take-up van rechten; terwijl het Réseau wallon de lutte contre la pauvreté in de straten van Namen een lantaarnparade zal houden en leuzen zal scanderen zoals « Tous dans le même sac »; terwijl ATD Quart Monde ‘s avonds in de Sint-Michielszaal de Werelddag van verzet tegen armoede zal afsluiten met een luide « Stop Pauvreté »…

… gaan wij de straat op.

Wij gaan de straat op om weerklank te geven aan al die acties, colloquia, manifestaties, avonden…

Zeventien oktober mag niet zomaar die dag van het jaar zijn waarop we ons even bekommeren om de voortschrijdende armoede en onzekere levensomstandigheden. Het is belangrijk dat 17 oktober de dag is waarop we ons verenigen en onze ervaringen, onze analyses en onze strijd bundelen.

Plan van de mars:

De mars vindt plaats in twee fasen:

  • Voormiddag: twee parallelle trajecten, met als vertrekpunt enerzijds het Maximiliaanpark, anderzijds het Jubelpark. Beide trajecten komen rond de middag samen aan Garcia Lorca.
  • Namiddag: een enkel traject, dat vertrekt aan Garcia Lorca en eindigt in Sint-Gillis.

Hier vindt u de verschillende trajecten weer. Het traject is nog niet definitief, het is bijgevolg mogelijk dat er de komende dagen nog wijzigingen worden doorgevoerd.

Raadpleeg dus zeker deze pagina om ons live te volgen!

Praktische info:

Hieronder een aantal aandachtspunten voor het goede verloop van de mars:

  • Afspraak om 9 u. aan een van de twee vertrekpunten. Indien u onderweg wil aansluiten, kan dat natuurlijk ook. Raadpleeg het traject op het plan of volg ons live op Facebook. Aarzel niet om ons onderweg te vervoegen! Of u nu een dan wel vijf uur mee stapt, wat telt is uw aanwezigheid!
  • Kleed u in zwart en wit. T-shirts die bedrukt zijn met het logo van de mars zullen langs het parcours te koop worden aangeboden voor 5 euro.
  • Vertel iedereen over deze mars en stap mee met uw vrienden, uw gezin en uw collega’s!

Partners:

Deze mars zou niet mogelijk zijn zonder de deelname van:

APO asbl, ATD Quart Monde, Belgian Homeless Cup,  Brussels Platform Armoede, Bruxelles Accueil Porte Ouverte, Che Cirque, Chez nous/Bij Ons, Collectivo Garcia Lorca Collectif, Coordination sociale de Saint-Gilles, DoucheFLUX, Espace P, Espace Social Télé-Service, Fedito, La Porte Verte – Snijboontje, Le Forum, Médecins du Monde, RWLP, SRS, Théâtre Varia, Tout Autre Chose St-Gilles, Transit asbl, Vrienden van het Huizeke, vzw Toestand, …